Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Imádságok

 

21.jpg

 

Jézus - ima litánia

 

Miatyánk

Uram, Jézus Krisztus, Élő Isten Fia, könyörülj rajtam, bűnösön! 3x

1.                Uram, Jézus Krisztus, Szentséges Isten, könyörülj rajtam, bűnösön!

2.                Uram, Jézus Krisztus, Szent és Erősséges Isten, könyörülj rajtam, bűnösön!

3.                Uram, Jézus Krisztus, Szent és Halhatatlan Isten, könyörülj rajtam, bűnösön!

4.                Uram, Jézus Krisztus, Szentek Szentje, könyörülj rajtam, bűnösön!

5.                Uram, Jézus Krisztus, Kezdet és Vég, könyörülj rajtam, bűnösön!

6.               Uram, Jézus Krisztus, Isten Egyszülött Fia, könyörülj rajtam, bűnösön!

7.               Uram, Jézus Krisztus, Örökkévaló Isten Fia, könyörülj rajtam, bűnösön!

8.               Uram, Jézus Krisztus, Fölséges és Dicsőséges Isten Fia, könyörülj rajtam, bűnösön!

9.               Uram, Jézus Krisztus, Teremtő Isten Fia, könyörülj rajtam, bűnösön!

10.             Uram, Jézus Krisztus, Mindenható Isten Fia, könyörülj rajtam, bűnösön!

11.             Uram, Jézus Krisztus, Hosszantűrő Isten Fia, könyörülj rajtam, bűnösön!

12.             Uram, Jézus Krisztus, Gondviselő Isten Fia, könyörülj rajtam, bűnösön!

13.             Uram, Jézus Krisztus, Megtestesült Isten, könyörülj rajtam, bűnösön!

14.             Uram, Jézus Krisztus, Megváltó Isten, könyörülj rajtam, bűnösön!

15.             Uram, Jézus Krisztus, Isten Felkent Szolgája, könyörülj rajtam, bűnösön!

16.             Uram, Jézus Krisztus, Isten Báránya, könyörülj rajtam, bűnösön!

17.             Uram, Jézus Krisztus, Isten Jósága, könyörülj rajtam, bűnösön!

18.             Uram, Jézus Krisztus, Isten Szelídsége, könyörülj rajtam, bűnösön!

19.             Uram, Jézus Krisztus, Isten Alázatossága, könyörülj rajtam, bűnösön!

20.             Uram, Jézus Krisztus, Gyógyító Isten, könyörülj rajtam, bűnösön!

21.             Uram, Jézus Krisztus, Szabadító Isten, könyörülj rajtam, bűnösön!

22.             Uram, Jézus Krisztus, értem Szenvedő Isten, könyörülj rajtam, bűnösön!

23.             Uram, Jézus Krisztus, Üdvözítő Isten, könyörülj rajtam, bűnösön!

24.             Uram, Jézus Krisztus, Örök Főpap, könyörülj rajtam, bűnösön!

25.             Uram, Jézus Krisztus, Irgalmasság Istene, könyörülj rajtam, bűnösön!

26.             Uram, Jézus Krisztus, Békesség Istene, könyörülj rajtam, bűnösön!

27.             Uram, Jézus Krisztus, Világ Világossága, könyörülj rajtam, bűnösön!

28.             Uram, Jézus Krisztus, Isten Teremtetlen Fényessége, könyörülj rajtam, bűnösön!

29.             Uram, Jézus Krisztus, Üdvösség Útja, könyörülj rajtam, bűnösön!

30.             Uram, Jézus Krisztus, Igazság Istene, könyörülj rajtam, bűnösön!

31.             Uram, Jézus Krisztus, Élet Forrása, könyörülj rajtam, bűnösön!

32.             Uram, Jézus Krisztus, Örök Élet Kapuja, könyörülj rajtam, bűnösön!

33.             Uram, Jézus Krisztus, Szenvedők Erőssége, könyörülj rajtam, bűnösön!

34.             Uram, Jézus Krisztus, Szegények Öröksége, könyörülj rajtam, bűnösön!

35.             Uram, Jézus Krisztus, Szomorúak Vigasztalója, könyörülj rajtam, bűnösön!

36.             Uram, Jézus Krisztus, Szelídek Ereje, könyörülj rajtam, bűnösön!

37.             Uram, Jézus Krisztus, Igazságra Éhezők Eledele, könyörülj rajtam, bűnösön!

38.             Uram, Jézus Krisztus, Irgalmasszívűek Jutalma, könyörülj rajtam, bűnösön!

39.             Uram, Jézus Krisztus, Tiszta Szívűek Jegyese, könyörülj rajtam, bűnösön!

40.             Uram, Jézus Krisztus, Békességben Élők Atyja, könyörülj rajtam, bűnösön!

41.             Uram, Jézus Krisztus, Üldözöttek Menedéke, könyörülj rajtam, bűnösön!

42.             Uram, Jézus Krisztus, Halál Eltiprója, könyörülj rajtam, bűnösön!

43.             Uram, Jézus Krisztus, Feltámadás és Élet, könyörülj rajtam, bűnösön!

44.             Uram, Jézus Krisztus, Szentlélek Ajándékozója, könyörülj rajtam, bűnösön!

45.             Uram, Jézus Krisztus, Jelenvaló Isten, könyörülj rajtam, bűnösön!

46.             Uram, Jézus Krisztus, Minden Kegyelem Forrása, könyörülj rajtam, bűnösön!

47.             Uram, Jézus Krisztus, Élet Kenyere, könyörülj rajtam, bűnösön!

48.             Uram, Jézus Krisztus, Emberszerető Isten, könyörülj rajtam, bűnösön!

49.             Uram, Jézus Krisztus, Isten Szeretetének Teljessége, könyörülj rajtam, bűnösön!

50.             Uram, Jézus Krisztus, Istenem és Mindenem, könyörülj rajtam, bűnösön!

 

Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, könyörögj érettünk, bűnösökért!

Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert irgalma örökkévaló!

Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké.

Ámen.

 

Ima a keresztények egységéért

"Ó Jézus Krisztus, Urunk és Szabadítónk,
Te azt ígérted, hogy mindenkor velünk lakozol.
Te valóban meghívtál minden keresztényt,
hogy közeledjen Hozzád,
és részesüljön Testedből és Véredből.
De bűneink megosztottak minket,
és már nincs elég erőnk,
hogy együtt részesüljünk Oltáriszentségedből.
Megvalljuk, hogy ez a mi bűnünk.
Kérünk Téged,
bocsáss meg és segíts,
hogy akaratod szerint
szolgáljuk a kiengesztelődést.
Gyújtsd lángra szívünket
a Szentlélek tüzével!
Add meg nekünk a bölcsesség és a hit lelkét,
a bátorság és a türelem lelkét,
az alázat és az állhatatosság lelkét,
a szeretet és a bűnbánat lelkét
a Boldogságos Istenszülő
és minden szent imája által!"
Ámen.
Szergej Bulgakov atya imája

 

 

86. zsoltár

                       

(A Jézus-ima kifejtése, pontosabban a Jézus-ima eme zsoltárnak a tömör

 összefoglalója, vagy Ószövetségi előképe is lehetne)

(Dávid imája.)

Uram, fordítsd felém füled és hallgass meg, mert nyomorult vagyok és szegény.

Őrizd meg lelkemet, hisz hozzád tartozom, segítsd meg szolgádat, aki benned bízik.

Istenem vagy, Uram, légy hozzám irgalmas! Szüntelen hozzád kiáltok.

Tedd vidámmá szolgád szívét, lelkemet, Uram, hozzád emelem.

Hiszen te jóságos és elnéző vagy, Uram, és csupa irgalom azokhoz, akik hozzád kiáltanak.

Hallgasd meg, Uram, imámat, figyelj könyörgő szavamra!

Hozzád kiáltok a szorongatás napján s tudom, hogy meghallgatsz.

Senki sincs olyan az istenek között, mint te, Uram! Semmi nem hasonlít tetteidhez, melyeket műveltél.

Minden nép eljön, hogy imádjon, és dicsőíti a Neved, Uram!

Mert nagy vagy, Uram, csodákkal hatalmas, egyedül te vagy az Isten.

Mutasd meg utadat, Uram, hogy igazságod szerint járjak; irányítsd szívemet, hogy félje Nevedet!

Uram, Istenem, egész szívvel áldalak, dicsőítem Nevedet mindörökké.

Mivel nagy volt irgalmad irántam, lelkem kimentetted a halál verméből.

Istenem, kevélyek kelnek föl ellenem, hatalmaskodók csapata tör életemre, és egy sincs rád tekintettel.

Ám te irgalmas és kegyes Isten vagy, megfontolt a haragban, de gazdag a jóságban és hűségben.

Tekints rám és ajándékozz meg irgalmaddal, adj erőt szolgádnak, segíts szolgálód fián!

Add jelét kegyelmednek, hadd lássák gyűlölőim, és szégyenkezzenek, hogy te, Uram, megsegítettél  és vigaszt nyújtottál.

 

Sík Sándor fordításában itt olvasható ez a szép zsoltár

http://hesykhia.blog.hu/2012/01/17/konyorges_segi

 

Jézus-ima rózsafüzér


 

Hazai görögkatolikus (nem görögkeleti!! - tehát Rómával "egyesült" görög egyházról van szó) körökben létezik a Jézus-ima imádkozásának egy sajátos változata, a "Jézus-ima olvasója". Ez a hagyományos rózsafüzér és a Jézus-ima recitálásának kombinációja. Mind szóbeli imának, mind pedig elmélkedő imádságnak is alkalmas ebben a formában, de szemlélődésként természetesen nem. Végezhető egyéni módon illetve közösségileg is. Az imádkozás módja, öt tizedes hagyományos (római katolikus) rózsafüzérre:

- Keresztre: Hiszekegy

- Nagy szemekre: Miatyánk

- Kis szemekre: Jézus-ima

- Tizedek, illetve a bevezető három szem lezárásaként: Dicsőség

Hiszekegy: Hagyományosan görögkatolikusok nem az Apostoli, hanem a Nikaia–konstantinápolyi hitvallást imádkozzák, méghozzá egy korábbi, talán ízesebb fordítás szerint, mint ami a latin rítusban hivatalosan érvényben van. (Lásd alább.) 

Miatyánk: A görögkatolikusok is az ökumenikus fordítású miatyánkot imádkozzák, azonban záró doxológiája a bizánci hagyományt követi:

"Mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség,

Atya és Fiú és Szentlélek,

most és mindenkor és örökkön-örökké!"

 

Jézus-ima: Kollektív imádkozás esetén a következőképpen mondják: 

Előimádkozó: "Uram, Jézus Krisztus, Isten Fia,"

Nép: "könyörülj rajtam, bűnösön!"

 

Dicsőség: A kis doxológia is a bizánci (görög) szöveg fordítása, némileg különbözik a latin rítusútól:

"Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,

most és mindenkor és örökkön-örökké!"

 

Nikaia–konstantinápolyi hitvallás görögkatolikus szövege: 

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek, minden látható és láthatatlan dolgoknak teremtőjében.

...És az egy Úrban, Krisztus Jézusban, Isten egyszülött Fiában, ki az Atyától öröktől fogva született, világosság világosságtól, igaz Isten igaz Istentől, aki született és nem teremtetett, ki az Atyával egyvalóságú, ki által mindenek lettek.

Aki miérettünk, emberekért és a mi üdvösségünkért mennyből alászállott és megtestesült a Szentlélektől és Szűz Máriától, és emberré lett.

És megfeszíttetett miérettünk Poncius Pilátus alatt és szenvedett és eltemettetett és feltámadott harmadnapon az Írások szerint.

És fölment a mennyekbe és ül az Atyának jobbján; és ismét eljövend dicsőséggel ítélni eleveneket és holtakat, és az ő országának nem lesz vége.

...És a Szentlélekben, Urunkban és Elevenítőnkben, ki az Atyától és Fiútól származik, ki az Atyával és Fiúval együtt imádtatik és dicsőíttetik, ki szólott a próféták által.

Hiszek egy, szent, katolikus és apostoli Anyaszentegyházban. Vallok egy keresztséget a bűnök bocsánatára. Várom a holtak föltámadását és a jövendő örök életet.

Ámen.

Forrás: http://hesykhia.blog.hu/2012/01/20/jezus-ima_rozsafuzer